Touka Rinne hi sinh thân mình để có được chức vụ cao, nội dung bộ phim sẽ xoay quanh nhân vật chính là cô nàng quản lý khác sạn xinh đẹp là Touka Rinne, em này thì được cái là có chút nhan sắc và khá là tham vọng nên là việc em ấy hi sinh bản thân mình lăn sả trên mọi mặt trận giúp quản lý giám đốc tiếp khác rồi lên gường với họ để có được chỗ đứng như ngày hôm nay là cả một quá trình. Và sau đây xinh mời các con vợ cùng theo dõi tiến trình để đạt được đến chức vụ quản lý khác sạn như ngày hôm nay thì Touka Rinne đã phải nện nhau cùng với bao nhiêu người đàn ông nhé!

Touka Rinne hi sinh thân mình để có được chức vụ cao

Touka Rinne hi sinh thân mình để có được chức vụ cao