Iori Kogawa nữ trưởng phòng xinh đẹp dâm đãng! Một cô gái trẻ trung và có rất nhiều tham vọng trong công việc. Để hoàn thành công việc mà sếp giao cho nữ trưởng phòng đã dùng những thử đoạn và dùng khả năng gợi cả của mình để trinh phục và làm hài lòng khách hàng.Trong những hợp đồng lần này em đã trực tiếp làm việc và điều duy nhất em có thể làm là khiến cho đối tác cảm thấy vui vẻ. Chưa dừng lại ở đó tay trọ lý của em còn sẵn sàng làm cho em sung sướng hết mức.

Iori Kogawa nữ trưởng phòng xinh đẹp dâm đãng

Iori Kogawa nữ trưởng phòng xinh đẹp dâm đãng