Tóm tắt nhanh nội dung bộ phim Hiếp dâm tập thể cô giáo chủ nhiệm Rin Miyazaki: Chỉ vì cảm thấy bị cô giáo chủ nhiệm mới của mình làm phiền quấy nhiễu đến cuộc sống chứ không nghĩ cô đang muốn giúp trở nên tốt hơn mà nhóm học sinh cá biệt nọ đã tổ chức giam giữ hiếp dâm cô giáo của mình.