Đang học nhóm thì đè con bạn thân Sora Shiina ra đụ! Nay hẹn con bạn thân đến học nhóm nhưng thật ra thì là  tôi định đụ em nó 1 cái để kiểm tra xem em nó còn zin như lời đồn đại của đám bạn trong trường hay không? Thế rồi em nó xuất hiện và đúng như kế hoạch  tôi đã thanh nhau lần lượt khám phá chiếm lấy cơ thể còn trong trắng của con bạn thân. Cứ ngỡ rằng nó sẽ giận và ko chơi với tôi nữa nhưng nào ngờ em nó lại nghiện cu mới chết. Sau cái ngày hôm đó có lẽ do tôi làm cho nó sướng quá nên nó lại thích cái cảm giác phê phê lâng lâng thêm 1 lần nữa nên đã tìm đến tôi. Và rồi em nó tiếp tục cùng với chúng tôi là những người bạn thân bạn tri kỉ của nhau.

Đang học nhóm thì đè con bạn thân Sora Shiina ra đụ

Đang học nhóm thì đè con bạn thân Sora Shiina ra đụ