Dạy chung trường và cùng sở thích, quan điểm sống về tình dục nên 2 cô giáo Waka Misono và Yuria Yoshine đã chơi thân và thường xuyên cùng nhau tìm các nam sinh tuổi mới lớn để phá trinh. Và nội dung bộ phim Chuyện về 2 cô giáo dâm phá nát đời trai cậu học trò xoay quanh lần mà 2 cô giáo này đã chén tả tơi một cậu học sinh nọ.